Lege-oharra

1. Erregistro-datuak eta datu orokorrak.

JULIÀ TRAVEL, S.L.U (aurrerantzean, “JT”) Madrilgo Merkataritza-erregistroan inskribatutako sozietatea da, 9011. liburukia, 32. orrialdea, 8. atala, 113.725 orria eta IFZa B-29045895. Hurrengoak dira harremanetarako gure datuak:

Helbidea: Puerto de Used kalea 20 (28031-Madril);

Telefonoa: +34 934 026 900;

Posta elektronikoa: info@julia.net

2. Baldintzen xedea.

Erabilera-baldintza hauen (aurrerantzean, "Baldintzak") xedea web-erabiltzailearen (aurrerantzean, "Erabiltzailea") eta JT-ren arteko harremana arautzea da, araudi aplikagarriaren araberako gehieneko gardentasun eta segurtasun berme posibleak emanez. Zehazki, baldintza hauek webaren (aurrerantzean, "Website") sarrera, nabigazioa eta erabilera arautzen dute, kalterik egin gabe JT-ek horiek aldatzeko daukan eskubideari. Webgunea atzitzeak eta haren erabilerak bere baldintzak eta horien inguruko edozein aldaketa onartzea dakar, pribatutasun eta cookien politika onartzeaz gain.

Baldintza horiek gaztelaniaz idatzita daude jatorrizko bertsioan, horregatik Erabiltzaileak beste hizkuntza batean idatzitako itzulpen bat atzitzen badu eta horren interpretazioa kontrakoa bada, gaztelaniaz idatzitako bertsioa gailenduko da.

Baldintza horien denborazko indarraldiak bat egiten du horiek jakinarazteko denborarekin, guztiz edo partzialki horiek aldatzen diren arte. Une horretan aldatutako baldintzak izango dira indarraldia dutenak.

3. Websitearen atzitze eta erabileraren doako izaera.

Zerbitzuak xehatzen diren Websitea atzitzeak, JT-ren aldetik, doako izaera du Erabiltzaileentzat. Hala ere, aurrekoari dagokionez, JT-k hornitutako zerbitzuetako batzuk, Websiten bitartez lotuta daude prezio bat ordaintzera dagozkien Baldintza Orokorretan zehazten den moduan eta onartu egin beharko dira erosketa prozesuaren aurretik.

Websitearen bitartez, JT-k Erabiltzaileei hiri desberdinetan turismo-zerbitzuen erosketa eta hirugarren bidaia-antolatzaile lokalek eskura jarritakoak eskaintzen dizkie. JT ez da izango inolaz ere emandako informazioan egon daitezkeen errore edo omisioen arduradun, ezta horren inguruko aplikazioaren edo erabilera zehatzarena ere. JT-k beretzat gordeko du noiznahi eta aldez aurretik abisatu gabe webguneko edukia, Legezko abisu hau eta edozein legezko ohartarazpen espezifiko aldatzeko eskubidea, eta baita Baldintza orokorrak edo Pribatutasun eta Cookien politika ere, aplikagarriak izan daitezkeenak Website honetan.

4. Bide elektronikoen bitartez egindako kontratazio-prozesua.

Erabiltzaileak JT-ren produktuak eta zerbitzuak atzitu eta kontratatu ahal izango ditu webean dagozkion Baldintza orokorrak eta haren Pribatutasun-politika onartuz.

Kontratazio-prozedurarekin hasi aurretik, JT-k Erabiltzailearen eskura jartzen ditu, behar denean, kontratura lotu beharreko Baldintza orokorrak, horiek biltegiratu eta erreproduzitzeko moduan. Baldintza orokorrak Websitea itzulita dagoen hizkuntzetan egongo dira eskuragarri.

Zehazki, horien onarpena eta ondoriozko formalizazioa telematikoki egingo da Websitean, eta JT-k onarpenaren txosten digital bat gordeko du, noiznahi Erabiltzailearen eskura egongo dena. Nolanahi ere, Erabiltzaileak mezu elektroniko bat jasoko du onarpenaren ostean, alta jaso dela adieraziz.

5. Erabiltzailearen erregistroa.

Izaera orokorrarekin, zerbitzuak emateak ez du agintzen aldez aurreko harpidetzea edo Erabiltzaileen erregistroa. Hala ere, JT-k baldintzatu egiten du zerbitzu batzuen erabilera eta dagokion formularioa aldez aurretik bete behar da. Formularioa eskuragarri dago txartelen salmentaren online prozesua egin nahi dutenentzat. eta "Kontaktua".

6. Informazioaren egiazkotasuna.

Erabiltzaileak bermatu egiten du jakinarazten dituen datu guztien egiazkotasuna, zerbitzuak emateko beharrezko formularioak betetzearen ondorioz. Halaber, Erabiltzailearen erantzukizuna izango da JT-ri emandako informazio guztia eguneratuta mantentzea, une oro, Erabiltzailearen egoera errealari erantzunez. Nolanahi ere, Erabiltzailea izango da egiten dituen adierazpen faltsu edo okerren arduradun bakarra eta JT-ri edo hirugarrenei emandako informazioaren ondorioz sortutako kalteena.

Erabiltzaileak errore bat gertatu dela detektatzen badu erregistroan zehar bere datuak idaztean, horiek aldatu ahal izango ditu plataforman bertan edo bezeroarentzako arreta-zerbitzura joz, eta baita zuzenketa eskubidea erabiliz izaera pertsonaleko datuak baldin badira, zeina gure Pribatutasun-politikan jasota dagoen.

7. Adin txikikoak.

Zerbitzuak erabili ahal izateko, adin txikikoek guraso, tutore edo legezko ordezkarien baimena eskuratu behar dute aldez aurretik. Guraso, tutore edo legezko ordezkariak haien konturako adin txikikoen egintza guztien erantzule izango dira. Kontratatzeko adin osoa 18 urte da, guraso-ahalaren titularren aldetik adin txikikoa aldez aurretiko emantzipazio kasuetan izan ezik.

Guraso-ahalaren titularrei edo adin txikikoen erantzule diren legezko ordezkariei dagokie adin txikikoek atzitzen dituzten eduki eta zerbitzu jakinen zehaztapenaren erantzukizun osoa. Interneten adin txikikoentzat egokiak ez diren edukiak eskura jar daitezke, eta horregatik Erabiltzaileei mekanismoak existitzen direla jakinarazten zaie, hain zuzen, iragazi eta blokeatzeko programa informatikoak; horiek aukera ematen dute eskuragarri dauden edukiak mugatzeko, eta nahiz eta hutsezinak ez izan, oso erabilgarriak dira adin txikikoek atzi ditzaketen materialak kontrolatu eta mugatzeko.

8. Websitea eta zerbitzuak modu egokian erabiltzeko betebeharra.

Erabiltzaileak hitzematen du Websitea eta zerbitzuak legearen arabera eta horiek sortu diren helburuetarako erabiltzeko. Horretarako, Erabiltzaileak ez ditu erabiliko zerbitzuak Legezko ohar honetan debekatzen diren legez kontrako helburu edo eraginekin, hirugarrenen eskubide edo interesak kaltetuz, edo edozein modutan zerbitzu, ekipo informatiko edo dokumentu, fitxategi eta JT-ren, beste Erabiltzaileen edo Interneteko beste edozein Erabiltzaileren (hardware eta software) edozein ekipo informatikotan biltegiratutako (hacking) eduki mota guztien erabilera normala kaltetu, erabilezin bihurtu, gainkargatu, hondatu edo eragotz ditzaketenak.

9. Edukiak modu egokian erabiltzeko betebeharra.

Erabiltzaileak hitzematen du Websitean Erabiltzaileen eskura jarritako edukiak erabiltzera, izaera mugatzailea izan gabe edukitzat joko direlarik testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, ikonoak, teknologia, softwarea, estekak eta gainerako ikus-entzunezko edo soinu-edukiak, eta baita horien diseinu grafikoa eta iturri-kodea (aurrerantzean, "Edukiak"). Horiek guztiak legearen, Legezko ohar honen, zerbitzu jakinen Baldintza orokor eta partikularren eta gainerako abisuen arabera, eta bereziki, uko egingo dio hurrengoari:

- Edukiak erreproduzitu, kopiatu, banatu, eskura jarri edo publikoki jakinarazteko beste edozein modu, transformatu edo aldatu, eskubideen titularraren baimena izan edo hori legez baimendu ezean;

- Eskubide eta gainerako identifikazio-datuen erreserba ezabatu, manipulatu edo edozein modutan horiek aldatzea.

10. Websitearen web-orriak eta zerbitzuak atzitzea ahalbidetuko duten hiperesteken sarrera.

Erabiltzaileek, eta oro har, haien web-orriaren eta Websitearen artean hiperesteka bat (aurrerantzean, "Hiperesteka") ezarri nahi duten pertsonek hurrengo baldintzak bete beharko dituzte:

– Ez frameik sortuko Websitearen web-orrien inguruan;

– Ez dira adierazpen edo argibide faltsu, zehaztugabeak edo okerrak egingo JT edo bere zuzendari, langile, Websitearen web-orrien eta hornitutako zerbitzuen inguruan;

– Hiperesteka ezartzen den web-orriak ez du izango legezko kontrako informazio edo edukirik, moralaren eta oro har onartutako ohitura onen eta orden publikoaren aurkakoak, eta ez ditu izango hirugarrenen edozein eskubideren aurkako edukiak. Hiperesteka ezartzeak ez dakar berarekin inolaz ere JT eta hura ezartzen den web-orriaren jabearen arteko harremanik, ezta azken horri dagokionez, JT-ren eduki edo zerbitzuen onarpenik ere.

11. Jabetza intelektuala.

Web-orri horren osotasuna (testua, irudiak, markak, grafikoak, software-fitxategiak, kolore-konbinazioak, eta baita edukien egitura, aukeraketa, ordena eta aurkezpena) JT-ren jabetza da, eta beretzat gordetzen ditu edukien gaineko eskubide guztiak.

Orrialdean zabaldutako informazioen titularra JT eta haien egileak dira eta obra babestutzat jotzen dira, apirilaren 12ko 1/1996 Errege Dekretuaren xedapenen arabera, zeinaren bitartez onartzen den jabetza intelektualaren Legearen testu bategina, eta horretaz gain eremu horretan harpidetutako nazioarteko itunak aplikatzen zaizkie.

Abisu honetan ez da egingo inolako eskubide-lagapen edo lizentziarik Erabiltzailearen alde, weba osatzen duten elementuei dagokienez. Hortaz, debekatuta dago Websitearen edukiak erreproduzitzea, publikoki komunikatzea, eskura jartzea, banatzea, merkaturatzea eta transformatzea edo beste edozein jarduera horien gainean.

12. Datuen babesa.

Datuak babesteko arloan indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera, weba erabiltzean zehar emandako izaera pertsonaleko datu guztiak gure Pribatutasun-politikan xedatutakoaren arabera tratatuko dira, zeina Erabiltzaileak ezagutu eta onartzen duen gure web-orria bisitatzen duenean.

13. Berme eta erantzukizunen bazterketa

13.1. Websitearen eta zerbitzuen funtzionamendua dela eta bermeak eta erantzukizunak baztertzea.

JT-k ez du bermatuko Website eta zerbitzuen funtzionamenduaren eskuragarritasuna eta jarraitutasuna. Hori aski posiblea denean, JT-k aurrez ohartaraziko ditu Website eta zerbitzuen funtzionamenduaren etenak.

JT-k baztertu egiten du, ordenamendu juridikoak baimendutako luzapen osoarekin, Website eta zerbitzuen funtzionamenduaren eskuragarritasun edo jarraitutasun faltaren ondorioz sor daitezkeen izaera oroko kalte-galerengatiko edozein erantzukizun, edo Erabiltzaileek Website edo zerbitzuei emandako balioa ez balitz beteko, eta Websitearen edo zerbitzuak emateko erabiltzen diren web-orriak atzitzean izandako hutsegiteengatiko edozein erantzukizun.

13.2. Edukiak direla eta bermekak eta erantzukizunak baztertzea

•Kalitatea. JT-k kalte informatikoen prebentziorako eguneratze tekniko guztiak mantentzen ditu, eta datu pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko Legearen (LOPDgdd) neurri teknikoak batetzen ditu pribatutasuna bermatzeko. Hala ere, ez du bermatzen birusen eta beste elementu batzuen absentzia edukietan, zeinak aldaketak sor ditzaketen zure sistema informatikoak (software eta hardware) edo zure sistema informatikoan biltegiratutako dokumentu elektroniko eta fitxategietan. JT-k baztertu egiten du Erabiltzaileen sistema informatikoan, dokumentu elektronikoetan edo fitxategietan aldaketak eragin ditzaketen birus edo beste elementu batzuk edukietan izateagatik sor daitezkeen izaera oroko kalte-galerengatiko edozein erantzukizun.

•Zilegitasuna, fidagarritasuna eta erabilgarritasuna. JT-k baztertu egiten Erabiltzaileek edukiak igorri, hedatu, biltegiratu, eskura jarri, hartu, eskuratu edo atzitzeagatik sor daitezkeen izaera oroko kalte-galeren edozein erantzukizun, eta bereziki, nahiz eta ez esklusiboki, hurrengo egoeren ondoriozko kalte-galerak:

  • Legea ez betetzea edukiak igorri, hedatu, biltegiratu, eskura jarri, hartu, eskuratu edo atzitzearen ondorioz;
  • Hurrengoak urratzea: jabetza intelektual eta industrialeko eskubideak, enpresa-sekretukoak, edozein motatako kontratu-konpromisoak, ohorerako eskubideak, intimitate pertsonal eta familiarrekoak eta pertsonen irudi-eskubideak, izaera pertsonaleko datuen babesekoak, jabetza-eskubideak eta hirugarrenenak diren bestelako eskubideak. Horiek guztiak edukiak igorri, hedatu, biltegiratu, eskura jarri, hartu, eskuratu edo atzitzearen ondorio dira.
  • Edukiak igorri, hedatu, biltegiratu, eskura jarri, hartu, eskuratu edo atzitzearen ondorioz lehia desleialeko eta legez kontrako publizitate-egintzak gauzatzea.
  • Edukien egiazkotasun, zehaztasun, sakontasun, egokitasun eta/edo gaurkotasun eza;
  • Edukiak atzituz edo horiek atzitzeagatik hirugarrenek hartutako betebeharrak eta hirugarrenekin egindako kontratuak ez betetzea, betetzean atzeratzea, betetzea akastuna izatea edo edozein arrazoi dela eta horiek amaitzea;
  • Website edo zerbitzuen bitartez igorri, hedatu, biltegiratu, eskura jarri, jaso, eskuratu edo atzitu diren edukien edozein motatako akats eta hutsuneak.

13.3. Websitearen bitartez hirugarrenek emandako zerbitzuak direla eta bermeak eta erantzukizunak baztertzea

•             Kalitatea. JT-k baztertu egiten du Erabiltzaileen sistema informatikoan, dokumentu elektronikoetan edo fitxategietan aldaketak eragin ditzaketen birus edo beste elementu kaltegarri batzuk Websitearen bitartez hirugarren emandako zerbitzuetan izateagatik sor daitezkeen izaera oroko kalte-galerengatiko edozein erantzukizun.

13.4. Websitetik kanpo ostatatutako informazio, eduki eta zerbitzuak direla eta bermeak eta erantzukizunak baztertzea.

Websiteak Erabiltzaileen eskura jartzen ditu estekatzeko gailu teknikoak (esaterako, estekak, bannerrak, botoiak) eta aukera ematen die Erabiltzaileei hirugarrenen jabetzako eta/edo hirugarrenek kudeatutako webguneak atzitzea (aurrerantzean, "lotutako guneak"). Websitean esteka horiek instalatzearen helburu bakarra da Erabiltzaileei aipatutako Websiteetan eskuragarri dauden informazio, eduki eta zerbitzuetarako sarrera ematea da. JT-k ez ditu bere kabuz ezta hirugarrenen bitartez eskaini edo merkaturatzen lotutako guneetan eskuragarri dauden informazio, eduki eta zerbitzuak, eta ez ditu aldez aurretik kontrolatzen, onartzen, gomendatzen, zaintzen edo bere egiten. JT-k ez du bermatzen eta ez du bere gain hartzen hurrengo arrazoien ondorio diren edozein kalte-galerengatiko inolako erantzukizunik:

•             lotutako guneen funtzionamendua, eskuragarritasuna, atzigarritasuna edo jarraitutasuna;

•             lotutako guneetan existitzen diren informazio, eduki eta zerbitzuen mantentzea;

•             lotutako guneetan existitzen diren informazio, eduki eta zerbitzuak ematea edo igortzea.

•             Websitearen bitartez hirugarrenek ematen dituzten eta lotutako guneetan existitzen diren informazio, eduki eta zerbitzuen kalitatea, zilegitasuna, fidagarritasuna eta erabilgarritasuna.

13.5. Erabiltzaileek Websitea, zerbitzuak eta edukiak erabiltzeagatik bermeak eta erantzukizunak baztertzea.

JT-k baztertu egiten du Erabiltzaileek zerbitzuak eta edukiak erabiltzeagatik sor daitezkeen izaera oroko kalte-galerengatiko edozein erantzukizun. Kalte-galera horiek sortzearen arrazoia izan daiteke Erabiltzaileek beste Erabiltzaile batzuei haiei buruz emandako informazioaren egiatasun, indarraldi eta/edo benekotasunaren gabezia, eta bereziki, nahiz eta ez modu esklusiboan, Erabiltzaile batek hirugarren baten identitatea ordeztea, Websitearen bitartez egindako edozein motatako jakinarazpenetan.

14. Legez kanpoko izaera duten jarduerak gauzatzen direnerako prozedura.

Edozein Erabiltzailek edo hirugarren batek uste duenean Websitearen bitartez barne hartzen diren edo eskuragarri jartzen diren web-orrietako edozein eduki legez kanpoko izaerarekin erabiltzen dela eta/edo legez kanpoko edozein jarduera gauzatzearen froga diren gertaera edo egoerak daudela, jakinarazpen bat bidali beharko dio JT-ri hurrengo helbide elektronikora: info@julia.net

15. Iraupena eta amaiera.

Website zerbitzua, eta gainerako zerbitzuak emateak, iraupen mugagabea du, printzipioz. Hala ere, JT-k baimena dauka amaitutzat jotzeko edo eteteko Website zerbitzua ematea eta/edo edozein zerbitzu noiznahi, kalterik egin gabe baldintza orokorretan horri dagokionez xedatutakoari. Hori aski posiblea denean, JT-k aurrez ohartaraziko du Website eta gainerako zerbitzuen ematea amaitu edo eten egingo duela.

16. Lege aplikagarria.

Legezko ohar hau Espainiako legeria arruntaren bitartez zuzentzen da. Alderdiak Madrilgo epaitegi eta auzitegien menpe daude, aplikatzeko legeriak beste jurisdikzio bat eskatu ezean. Aurrekoa aipatu arren, alderdiek beharrezkoa den guztia egingo dute gatazkak modu adiskidetsuan konpontzen saiatzeko.